സൂപ്പർ താരങ്ങളും അവരുടെ സൂപ്പർ കാറുകളും വീഡിയോ കാണാം

0
333

റെഡ് എഫ് എം നടത്തിയ മ്യൂസിക് അവാർഡ് നിശയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ സൂപ്പർ കാറുകളിൽ ആണ് എത്തിയത്. താരങ്ങളുടെ സൂപ്പർ കാറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. നായികമാരും നായകന്മാരും അവാർഡ് നിഷയ്ക്ക് എത്തിയത് സൂപ്പർ കാറുകളിൽ ആണ്. മലയാളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ സൂപ്പർ കാറുകളുടെ വീഡിയോ കാണാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here